Lưu trữ thẻ: Du lịch hè 2024 tại Sapa

Chuyến đi du lịch hè 2024 của Công Ty Thái Hưng Optic tại Sapa

Vào mùa hè 2024, Công Ty Thái Hưng Optic đã tổ chức một chuyến du [...]